Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Wycena budynków Warszawie oraz województwie mazowieckim

 

Wycena budynków w Warszawie
Jolanta W
itowska oferuje kompleksowe usługi w zakresie wyceny budynków w Warszawie oraz województwie mazowieckim. Wycena nieruchomości bazuje na doświadczeniu, wiedzy oraz najnowszej technologii i jest świadczona przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych. Dostarczony Państwu operat szacunkowy jest wzbogacony o prognozę zmian w czasie wartości konkretnej nieruchomości w oparciu o analizę potencjału oraz trendów rynkowych w Warszawie oraz całym województwie mazowieckim.

Oferuję usługi:

  • Wycena nieruchomości zabytkowych
  • Wycena nieruchomości sanatoryjnych
  • Wycena budynków mieszkalnych, gospodarczych i budowli

 

Posiadana przez nas wiedza i doświadczenie w zakresie wyceny budynków pozwalają nam realizować zlecenia klientów w sposób rzetelny i profesjonalny, dzięki czemu sporządzane przez nas wyceny charakteryzują się wysoką wiarygodnością. Nasza niezależność zapewnia jednocześnie zachowanie ich pełnego obiektywizmu.

 

Wycena mieszkań w Warszawie oraz województwie mazowieckim

 Usługi w zakresie wyceny mieszkań: 
• Wycena spó
łdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
• Okre
ślanie wartości przy przekształcaniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
• Wycena nieruchomo
ści lokalowych
• Wycena lokali u
żytkowych
• Wycena apartamentów 
• Wycena mieszkania komunalnego

 

Do celów:
• kredytowych
• sprzedaży
• podatkowych
• przeniesienia praw do nieruchomości
• podzia
łów
• aktualizacji op
łat za użytkowanie wieczyste
• ustalenia op
łaty adiacenckiej
• ustalenia op
łaty planistycznej

 

 Wycena gruntów w Warszawie oraz województwie mazowieckim

 Usługi w zakresie wyceny gruntów: 
• Wycena nieruchomo
ści rolnych, leśnych, letniskowych
• Wycena dzia
łek i gruntów na potrzeby gospodarowania

• Wycena gruntów zabudowanych
• Wycena gruntów niezabudowanych

Wycena gruntów do celów:
• kredytowych
• sprzedaży
• podatkowych
• przeniesienia praw do nieruchomości
• podzia
łów
• aktualizacji op
łat za użytkowanie wieczyste
• ustalenia op
łaty adiacenckiej
• ustalenia op
łaty planistycznej

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?